Witamy na stronie zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo”


Formularz ofertowy wykonawcy:

 

Umowa:

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy :

Wykaz robót:

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Skip to content