Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania:
Pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo”


Formularz ofertowy wykonawcy:

 

Umowa:

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy :

 

Informacja dla wykonawców :

Informacja o wyniku postępowania:

Skip to content